Uzgodnienie zjazdu na działkę z drogi wewnętrznej

Uwaga:

 1. Uzgodnienie zjazdu następuje wyłącznie na podstawie wniosku złożonego za pośrednictwem poniższego formularza.
 2. Wniosek jest przeznaczony wyłącznie dla właścicieli działek w Machowinku (gmina Ustka), którzy nabyli działkę od Plast – Box Development sp. z o.o. w ramach przedsięwzięcia USTORIA lub dla osób reprezentujących tych właścicieli.
 3. Wniosek dotyczy wyłącznie zjazdów z dróg wewnętrznych, których Zarządcą jest Plast-Box Development sp. z o.o.
 4. Zjazdy z innych dróg należy uzgodnić z ich właściwym zarządcą. Zarządcą drogi przylegającej od północy z terenem przedsięwzięcia jest Gmina Ustka (76-270 Ustka, ul. Dunina 24)
  Mapa poglądowa z oznaczeniem dróg, które wymagają uzgodnienia zjazdu na podstawie niniejszego wniosku.
 5. Uzgodnienie zjazdu powinno być dokonywane na etapie projektowania zamierzenia budowlanego (budynku) na działce. Dopiero wówczas jest możliwe prawidłowe ustalenie lokalizacji zjazdu, która będzie uwzględniała sposób zagospodarowania działki (lokalizację budynku oraz innych elementów zagospodarowania).

Uzgodnienie krok po kroku:

 1. Uzgodnienie zjazdu następuje na podstawie Projektu Zagospodarowania Terenu składającego się z:
  • planu sytuacyjno-wysokościowego sporządzonego na aktualnej mapie zasadniczej lub do celów projektowych (uwaga: dotyczy to projektu zjazdu; nie będzie wystarczający projekt zagospodarowania terenu działki)
  • przekroju konstrukcyjnego oraz opisu technicznego.
 2. Projekt powinien uwzględniać „Wytyczne Projektowania i Budowy Zjazdów” (pobierz w PDF); w szczególności z projektu powinno wynikać:
  • wymiary (szerokość) zjazdu.
  • rodzaj zastosowanych oporników betonowych pomiędzy drogą a początkiem zjazdu;
  • promienie i sposób wzmocnienia łuków,
  • opis konstrukcji (warstw) zjazdu,
  • projektowany rodzaj nawierzchni,
  • projektowane spadki: poprzeczny i podłużny. 
 3. Projekt należy dołączyć do formularza w formie pliku PDF. Formularz pozwala na dołączenie od 1. do 3. plików.
 4. Dla uniknięcia ryzyka pominięcia wiadomości z formularza z powodu uznania jej przez system pocztowy za spam zaleca się telefoniczne potwierdzenie wysłania projektu do uzgodnienia.
 5. Uzgodnienie zjazdu nastąpi niezwłocznie, nie później jednak w terminie 14 dni od daty przekazania kompletnego projektu do uzgodnienia.

Formularz wniosku o uzgodnienie zjazdu z drogi wewnętrznej

  Dołącz plik (PDF) z Projektem Zagospodarowania Terenu składającego się z planu sytuacyjno-wysokościowego sporządzonego na aktualnej mapie zasadniczej lub do celów projektowych, przekroju konstrukcyjnego oraz opisu technicznego (maks. 5 MB). Ten dokument powinien przygotować Twój projektant: