Dokumenty do umowy przedwstępnej

 1. Wydruk informacji z Krajowego Rejestru Sądowego Sprzedającego, pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 2. Pełnomocnictwo udzielone Pełnomocnikowi do zawierania w imieniu Sprzedającego umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości objętych Umową. (Żeby zweryfikować złożone podpisy elektroniczne należy zapisać plik na dysku komputera i otworzyć plik w programie Adobe Reader)
 3. Uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia Sprzedającego, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości objętej niniejszą Umową oraz obciążenia nieruchomości Sprzedającego służebnościami i prawami opisanymi w dalszej treści niniejszej Umowy. (Żeby zweryfikować złożony podpis elektroniczny należy zapisać plik na dysku komputera i otworzyć plik w programie Adobe Reader)
 4. Treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr V.18.2011 Rady Gminy Ustka z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno – wschodniego fragmentu obrębu geodezyjnego Machowinko w Gminie Ustka (dalej mpzp), obejmującego obszar nieruchomości należącej do Sprzedającego.
 5. Załącznik nr 1 do Umowy (format A3) – projekt podziału wraz z przebiegiem linii SN.
 6. Rysunek mpzp z oznaczeniem etapów.
 7. Wyniki badań geotechnicznych dla terenu działek.
 8. Decyzja Wójta Gminy Ustka z dnia 1 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia projektu podziału.
 9. Postanowienie – sprostowanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału.
 10. Mapa z projektem podziału.
 11. Zaświadczenie o przeznaczeniu w planie miejscowym działek 375-528.

Znajdź działkę nad morzem – strona główna

Inne dokumenty

 1. Załącznik nr 1 do Umowy – wstępny projekt podziału nieruchomości.
 2. Wstępny projekt podziału na mapie sytuacyjno – wysokościowej.
 3. Postanowienie Wójta Gminy Ustka z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości.
 4. Wytyczne projektowania i budowy zjazdów.
 5. Warunki techniczne przyłączenia działek do sieci wod – kan.

Miłego dnia 🙂